e-pasts: prove@prove.lv

Telefons: +371 67216485

Par VSIA Latvijas proves birojs

VSIA „Latvijas proves birojs” (turpmāk - Birojs) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras visas kapitāla daļas pieder valstij un Biroja kapitāla daļu turētāja ir Finanšu ministrija. Birojs ir dibināts saskaņā ar 2009. gada 9. novembra MK rīkojumu Nr. 762 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas proves birojs” dibināšanu”, reorganizējot Finanšu ministrijas pakļautībā esošo Valsts proves uzraudzības inspekciju. Biroja dibināšanas mērķis ir nodrošināt valsts proves uzraudzību saskaņā ar likuma "Par valsts proves uzraudzību" 5.pantu. Biroja darbība tiek plānota saskaņā ar “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam”.

Mūsu sasniegumi 2023. gadā

949338

Noprovēti izstrādājumi

+10.8 %

Provēto un zīmogoto izstrādājumu skaita pieaugums

10883

Apkalpotie klienti

84404

Testēti izstrādājumi ar dārgakmeņiem

2030

Veiktas ekspertīzes

Bieži uzdotie jautājumi

Kāds ir jūsu darba laiks un adrese?

Klientu pieņemšanas laiks:
darbdienās no 9:00 līdz 17:00

Adrese:
Rīga, Teātra iela 9 (ieeja no ielas)

Vai izstrādājumi ir jāatstāj?
Cik maksā izstrādājumu provēšana?
Vai Jūs uzpērkat dārgmetāla izstrādājumus vai dārgakmeņus?

VSIA Latvijas proves birojs deleģētie pārvaldes uzdevumi (saskaņā ar likuma "Par valsts proves uzraudzību" 15. pantu ):

Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasību ievērošanas uzraudzībaDeleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros VSIA Latvijas proves birojs veic:
- saimnieciskās darbības vietu pārbaudes un uzraudzību, kā tiek ievērotas likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz iztrā'dajumu provēšanu un marķēšanu;
- sneidz saimnieciskās darbības veicējiem konsultācijas par likumdošanas prasībām

Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves noteikšana, sastāva analīze, ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšana, kvalitātes apliecību izsniegšana
Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar biroja un proves zīmogiem, valsts garantijas zīmju un proves zīmogu ekspertīzes
Veic dārgakmeņu un citu juvelierizstrādājumos izmantojamo vērtīgo akmeņu ekspertīzes, novērtēšanu, izsniedz kvalitātes apliecības
Reģistrē vietas, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un reģistrē dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personiskos zīmogus
Veic pārbaudes saimnieciskās darbības vietās, kur tiek veiktas darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem
Novērtē dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvs atbilst preču drošuma prasībām