IZSTRĀDĀJUMU PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS FORMAS

VSIA Latvijas proves birojs ir pilnveidojis dārgmetālu izstrādājumu pieņemšanas - nodošanas formas, ja izstrādājumus iesniedzat , izmantojot kurjerpastu vai citu attālinātu veidu (spiest šeit).