CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Zīme
Gads

Dokumenta nosaukumsA
 1993  
1994
B
1994
1995

1996
Rīkojums nr. 39 no 18.10.1995  
“Par izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju”1997
Rīkojums nr. 36 no 25.11.1996  
Par izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju"

1998
Rīkojums nr. 45 no 26.11.1997  
Par izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju1999
Rīkojums nr. 52 no 23.10.1998  
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju

2000
Rīkojums nr. 55 no 08.11.1999  
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju


I 
2001
Rīkojums nr. 1/13-1-62 no 09.11.2000  
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju

2002
Rīkojums nr. 1/13-1-64 no 25.10.2001  
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju2003
Rīkojums nr. 1/13-1-76 no 11.11.2002  
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem

200
Rīkojums nr. 4-16-65/2003 no 03.10.2003  
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem2005
Rīkojums nr. 4-16-13/2004 no 30.09.2004  
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem

2006
Rīkojums nr. 4-16-13/2004 no 30.09.2004  
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem2007
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"

2008
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2009
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"

2010
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2011
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"

2012
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2013
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"

2014
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2015
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759  
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"
b  
2016

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759   
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"