CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

  Saskaņā ar LR likumdošanu VSIA Latvijas proves birojs (LPB) veic juvelierizstrādājumos iestrādāto dimantu (briljantu), smaragdu, safīru un rubīnu testēšanu un kvalitātes apliecības (birkas) izsniegšanu. Papildus LPB pēc klienta pieprasījuma veic arī citu juvelierizstrādājumos iestrādāto dārgakmeņu (papildus dimantiem (briljantiem), smaragdiem, safīriem un rubīniem) testēšanu un kvalitātes apliecības (birkas) izsniegšanu. Juvelierizstrādājumiem ar sintētiskajiem akmeņiem kvalitātes apliecības (birkas) nepievieno, izņemot gadījumus, kad juvelierizstrādājumā vienādā krāsā ir iestrādāti gan naturāls, gan sintētisks dārgakmens un vizuāli tikpat kā nav iespējams tos atšķirt.

LPB pēc klienta pieprasījuma veic neiestrādātu dārgakmeņu un juvelierizstrādājumos iestrādātu dārgakmeņu identificēšanu un sertificēšanu:

 • identificēšana 
 • izsniedz klientam dārgakmens identificēšanas pārskatu ar dārgakmens (vai juvelierizstrādājuma) fotoattēlu, kurā ir norādīts 
 • dārgakmens grupas un paveida nosaukums; 
 • vai dārgakmens ir dabīgs; 
 • svars; 
 • slīpējuma veids.
Pēc klienta pieprasījuma pārskats papildus latviešu valodai var tikt noformēts arī angļu valodā.
 • piezīmes (dārgakmens ir mākslīgi krāsots vai kā citādi apstrādāts lai uzlabotu vai mainītu tā izskatu). 


 Sertificēšana. Izsniedz klientam dārgakmens ekspertīzes sertifikātu (lielā formāta vai mazā formāta) ar dārgakmens (vai juvelierizstrādājuma) fotoattēlu, kurā ir norādīts:

 • dārgakmens grupas un paveida nosaukums;
 • vai dārgakmens ir dabīgs:
 • svars;
 • dārgakmens tīrība;
 • dārgakmens krāsa;
 • dārgakmens pulējums;
 • slīpējuma veids;
 • ja eksperts ir pārliecināts, tad dārgakmens kvalitātes mākslīgi radīti uzlabojumi (krāsojums, termiska apstrāde, plaisu pildījumi u.c.).

Pēc klienta pieprasījuma pārskats papildus latviešu valodai var tikt noformēts arī angļu valodā.
LPB nenosaka dārgakmens izcelsmes vietu, bet tikai atsevišķos gadījumos pēc klienta vēlmes eksperts var izteikt savu viedokli par to vai konkrētā dārgakmens fizikāli ķīmiskās un optiskās īpašības atbilst vai neatbilst kādam attiecīgajam ieguves apgabalam.

Pakalpojuma cena ir atkarīga no dārgakmeņu veida, izmēra, slīpējuma formas, kā arī pakalpojuma veikšanai noteiktā termiņa:

Testēšana. Obligāto (LR likumdošanā noteikto - dimantu [briljantu], smaragdu, safīru, rubīnu) juvelierizstrādājumos iestrādāto dārgakmeņu testēšana:

 • viena veida (nosaukuma) dārgakmenim vai dārgakmeņiem maksā 1,72 EUR par juvelierizstrādājumu (auskaru un aproču pogu pāris tiek uzskatīts par vienu juvelierizstrādājumu);
 • divu vai vairāku veida (nosaukuma, piemēram, gredzens ar 1 briljantu + 1 safīru) obligātajiem dārgakmeņiem maksā 3,44 EUR par juvelierizstrādājumu;
 • Neobligāto (pārējie dārgakmeņi, papildus dimantiem [briljantiem], smaragdiem, safīriem, rubīniem) dārgakmeņu testēšana maksā 1,72 EUR par katru iestrādāto dārgakmeņa veidu, bet ne vairāk kā 8,60 EUR (piemēram, ja gredzenā ir 4 granāti, tad cena ir 1,72 EUR, ja gredzenā ir 7 granāti vai 1 safīrs + 2 briljanti + 5 topāzi, tad 1,72 EUR x 3=5,16 EUR).

Identificēšana. Identificēšanas pakalpojums maksā:

 • 8,60 LVL par neiestrādāta dārgakmens veidu;

Sertificēšana. Sertificēšanas pakalpojums maksā:

 • 17,22 EUR par 1 neiestrādātu dārgakmeni;

Kvalitātes apliecību (birku) un Dārgakmeņu identificēšanas pārskatu, sertifikātu kopijas ir iespējams saņemt 5 gadu laikā no apliecības, pārskata vai sertifikāta izdošanas brīža.

1 - ja pakalpojumu sniedz termiņā, kas ir mazāks par 24 stundām, tad pakalpojuma maksu reizina ar koeficientu 1,5;