CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price


1.
Iesniegums saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācijai
(individuālā darba veicējijuridiskām personām)


2.

Iesniegums saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem pārreģistrācijai (izmaiņu reģistrācijai)

3.
Pieteikums dārgmetāla izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga nospieduma attēla skices apstiprināšanai


4.
Pieteikums dārgmetāla izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga reģistrācijai


5.
Pieteikums dārgmetāla izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga pārreģistrācijai