CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Publikācijas: 

Publikācijas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantā noteikto

Statūti:

VSIA Latvijas proves birojs statūti

Informāciju par organizatorisko struktūru:

VSIA Latvijas proves birojs organizatoriskā struktūra

Valdes sastāvs (1 cilvēka sastāvā):

Pēters Brangulis, līdz 08.12.2025. (atalgojums)

CV

Valdes nolikums

Gada pārskati:

Gada pārskats par 2017.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017.gadam

Gada pārskats par 2018.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018.gadam

Gada pārskats par 2019.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2019.gadam

Gada pārskats par 2020.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2020.gadam

Gada pārskats par 2021.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2021.gadam

Gada pārskats par 2022.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2022.gadam

Atskaite par valsts budžeta finansējuma izlietojumu:

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

Vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi:

VSIA "Latvijas proves birojs" stratēģijā noteiktie mērķi, darbības un komercdarbības veidi 2021.-2025.gadiem

Ceturkšna atskaites:

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2021.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" veiktie ziedojumi (dāvinājumi):
- 2022. gada VSIA Latvijas proves birojs veicis ziedojumu Ukrainas Finanšu ministrijai 10000 euro apmērā (atbalsts starptautiskajai sadrbībai un dalībai KONVENCIJĀ PAR DĀRGMETĀLU IZSTRĀDĀJUMU PĀRBAUDI UN ZĪMOGOŠANU 

Informāciju par īpašuma struktūru:
 - Valsts ieguldījums pamatkapitālā: 836333 EUR (100% pamatkapitāls)
-  tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās: nav

Darba samaksa:

Veiktās iemaksas valsts budžetā (2022.gads):
- Dividendes:  0 EUR
- UIN:              2640 EUR
- PVN:             96326 EUR
- VSAOI:         67191 EUR
- citi:                9190 EUR

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces:
- 2020.gads:
28.04.2020. (DS lēmumi)
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2019. gadā un sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2019. gada 12 mēnešu atskaiti;
- Par Covid-19 pandēmijas seku ietekmi uz 2020. gada finanšu un darbības rādītājiem.
16.06.2020. (DS lēmumi)
-. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2020.gada 3 mēnešu atskaiti;
- Par Covid-19 pandēmijas seku ietekmi uz 2020.gada finanšu un darbības rādītājiem.
16.06.2020. (DS lēmumi)
- Par valdes pilnvaru pagarināšanu uz nākamo pilnvaru termiņu;
11.09.2020. (DS lēmumi)
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2020.gada 6 mēnešu darbības, finanšu un iepirkuma atskaitēm;
- Par VSIA “Latvijas prove birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025. gadam un grozījumiem “Latvijas prove birojs” - Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2016. – 2020. gadam”;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2019.gada darbības vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu;
- Citi.
29.10.2020.  (DS lēmumi)
- Par grozījumiem “VSIA “Latvijas proves birojs” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2016. – 2020. gadam”;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2020.gada gada pārskata revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;
- Citi.
19.11.2020. (DS lēmumi)
- Par valdes pilnvaru pagarināšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.
18.12.2020. (DS lēmumi)
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2021. gada Budžetu, Darba plānu, Iepirkumu plānu un Darbinieku atlīdzības principiem;
- Atskaite par VSIA “Latvijas proves birojs” 2020. gada 9 mēnešu darbības un finanšu rādītājiem;
- Citi.
- 2021.gads:
16.04.2021. (DS lēmumi)
- Valdes ziņojums par sabiedrības darbību 2020.gadā un gada pārskata apstiprināšanu;
- 2020.gada 12.mēnešu finanšu un darbības atskaite
- Par COVID-19 ietekme uz darbību
11.06.2021. (DS lēmumi)
Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2021. gada 3 mēnešu atskaitēm;
- Citi.
29.09.2021. (DS lēmumi)
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2021. gada 6 mēnešu atskaitēm;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2021.gada Gada pārskata revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2020.gada darbības vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu;
- Par COVID-19 ietekme uz darbību.
17.12.2021. (DS lēmumi)
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2022. gada Budžetu, Darba plānu, Iepirkumu plānu un Darbinieku atlīdzības principiiem;
- 2021.gada 9.mēnešu finanšu un darbības atskaite
- Par COVID-19 ietekme uz darbību un LPB darba telu nodrošināšanu
- 2022.gads:
23.01.2022. (DS lēmumi)
Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu;
- Citi
07.04.2022. (DS lēmumi)
-  Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2021. gadā un sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2021. gada 12 mēnešu atskaitēm;
- Citi
13.06.2022. (DS lēmumi)
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 3 mēnešu atskaitēm;
- Citi
28.09.2022. (DS lēmumi)
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 6 mēnešu atskaitēm
- Par “VSIA “Latvijas proves birojs” 2022. gada pārskats” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2021.gada darbības vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” telpu nodrošināšanu (projekta virzību, laika grafiku un valdes pilnvarojumu slēgt būvniecības projekta vadības pakalpojuma nodrošināšanas līgumu ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)
- Par grozījumiem VSIA “Latvijas proves birojs” 2022. gada budžetā
- Citi.
03.11.2022. (DS lēmumi)
Par VSIA „Latvijas Proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu
03.11.2022. (DS lēmumi)
Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
30.12.2022. (DS lēmumi)
Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2023. gada Budžetu, Darba plānu, Iepirkumu plānu un Darbinieku atlīdzības principiem;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 9 mēnešu atskaiti;
- Par grozījumiem 2022.gada 3.novembra dalībnieku sapulces lēmumā
- Citi

-  2023.gads:
27.04.2023. (DS lēmumi)
Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2022. gadā un sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 12 mēnešu atskaitēm;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;
- Citi