CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Publikācijas: 

Publikācijas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantā noteikto)

Informāciju par organizatorisko struktūru:

VSIA Latvijas proves birojs organizatoriskā struktūra

Gada pārskati:

Gada pārskats par 2017.gadu;

Gada pārskats par 2016.gadu;

Gada pārskats par 2015.gadu 

Gada pārskats par 2014.gadu 

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017.gadam

VSIA "Latvijas proves birojs" finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2016.gadam

VSIA "Latvijas proves birojs" finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2015.gadam

VSIA "Latvijas proves birojs" finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2014.gadam

Vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi:

VSIA "Latvijas proves birojs" stratēģijā noteiktie mērķi, darbības un komercdarbības veidi 2016.-2020.gadiem

Ceturkšna atskaites:

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2016.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2016.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2016.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2017.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2017.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2017.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2017.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" 2014. un 2015.gados nav veicis un nav plānojis veikt ziedojumus (dāvinājumus)

Informāciju par īpašuma struktūru:
 - Valsts ieguldījums pamatkapitālā: 836333 EUR (100% pamatkapitāls)
   -  tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās: nav
Darba samaksa: