CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Publikācijas: 

Publikācijas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantā noteikto)

Informāciju par organizatorisko struktūru:

VSIA Latvijas proves birojs organizatoriskā struktūra

Valdes sastāvs (1 cilvēka sastāvā):

Pēters Brangulis, līdz 08.12.2020.

CV

Valdes nolikums

Gada pārskati:

Gada pārskats par 2017.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017.gadam

Gada pārskats par 2018.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018.gadam

Gada pārskats par 2019.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2019.gadam

Gada pārskats par 2020.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2020.gadam

Atskaite par valsts budžeta finansējuma izlietojumu:

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi:

VSIA "Latvijas proves birojs" stratēģijā noteiktie mērķi, darbības un komercdarbības veidi 2016.-2020.gadiem

Ceturkšna atskaites:

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" 2017. un 2018.gados nav veicis un nav plānojis veikt ziedojumus (dāvinājumus)

Informāciju par īpašuma struktūru:
 - Valsts ieguldījums pamatkapitālā: 836333 EUR (100% pamatkapitāls)
Aktīvi uz 30.06.2020.
Aktīvi uz 31.12.2020.
-  tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās: nav

Darba samaksa:
VSIA "Latvijas proves birojs" darbinieku atlīdzības sistēma

Veiktās iemaksas valsts budžetā (2020.gads):
- Dividendes:  32578 EUR
- PVN:             80743 EUR
- VSAOI:         60187 EUR
- citi:                257 EUR

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces:
- 2020.gads:
28.04.2020.
- Valdes ziņojums par sabiedrības darbību 2019.gadā un gada pārskata apstiprināšanu;
- 2019.gada 12.mēnešu finanšu un darbības atskaite
- Par COVID-19 ietekme uz darbību
28.04.2020.
- 2021.gads:
16.04.2020.
- Valdes ziņojums par sabiedrības darbību 2020.gadā un gada pārskata apstiprināšanu;
- 2020.gada 12.mēnešu finanšu un darbības atskaite
- Par COVID-19 ietekme uz darbību